اطلاعیه شماره 13

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار

شماره 98/01

 

 

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

(مترمربع )

1

TS-71

فاز 7 صدف

مختلط(تجاری-خدماتی-مسکونی)

3240

2

TS-74

فاز 7 صدف

مختلط(تجاری-خدماتی-مسکونی)

4524

3

TS-75

فاز 7 صدف

مختلط(تجاری-خدماتی-مسکونی)

4524

4

TS-76

فاز 7 صدف

مختلط(تجاری-خدماتی-مسکونی)

4508

5

TA-17

فاز A3

مسکونی

7047

6

TA-19

فاز A3

مسکونی

6570

7

VC-17

فاز 1 نوبنیاد

مسکونی

8500

8

VC-19

فاز 2 نوبنیاد

مسکونی

12848

9

C7-3

فاز 7 صدف

مسکونی

1000

 

 

  • تاریخ فروش اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی تا ساعت 16 مورخ 1398/06/13
  • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد فراخوان : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1398/06/23
  • محل فروش اسناد فراخوان و تحویل پاکات:
  • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076
  • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903 –021
  • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش idc.kish.ir

لذا از علاقمندان به سرمایه گذاری که از توان مالی، اجرایی، فنی و مدیریتی مناسب برخوردار می باشند دعوت بعمل می آید نسبت به تهیه اسناد با شرایط فوق اقدام و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/06/23 فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را در قبال اخذ رسید در پاکت دربسته و لاک و مهر شده تحویل نمایند .

لازم به ذکر است تکمیل و ارائه مدارک مربوطه هیچ گونه حقی برای متقاضی و یا تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد درخواست هر یک از متقاضیان مختار و مخیر است. در ضمن متقاضی تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارک ارسالی  و وجه واریز شده به منظور خرید اسناد را از شرکت بعمل نخواهد آورد.

  • مبلغ خرید اسناد فراخوان: 2.000.000 ریال ( دو میلیون ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و خرید اسناد از سایت شرکت 1.500.000 ریال می باشد.
  • برای خرید اسناد اینجا کلیک کنید.
  • شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در فراخوان آزاد است.