برگزاری مزایده اراضی فاز 7 صدف

سه شنبه 20 فروردین 1398

جلسه بازگشایی پاکات مزایده واگذاری اراضی فاز 7 صدف در تاریخ 97/12/27 در مرکز همایشهای کیش انجام گرفت که طی آن خریداران 14 قطعه از 19 قطعه اراضی مذکور مشخص گردیدند و با توجه به ایام تعطیلات نوروز به منظور تسریع امور خریداران، با حضور کارشناسان حوزه بازرگانی در ایام تعطیل و تکمیل پرونده ها، مراحل ابلاغ برندگی، پیگیری واریز وجوه و تحویل اسناد مالی و امضائ قرارداد آنها از اولین روز کاری سال صورت پذیرفت.