برگزاری رقابت‌های جهانی کونگ فو «تو آی» در کیش

سه شنبه 28 اسفند 1397

برگزاری رقابت های کونگ فو "توآی" همزمان با نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در کیش

برانوش نیک بین رئیس جهانی توآی ضمن اعلام این خبر گفت: این رقابت ها از 23 فروردین ماه 98 در مجموعه المپیک کیش آغاز خواهد شد و تا 28 فروردین ادامه خواهد یافت. تا کنون حضور 48 کشور از اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا در این رقابت ها قطعی شده که در این رویداد با توجه به تعداد شرکت کننده و حضور کشورهای مختلف بزرگترین رویداد ورزشی پس از انقلاب خواهد بود.

نکته جالب برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در کنار این مسابقاتخواهد بود که برای نخستین بار تیم های شرکت کننده با صنایع دستی و هنرهای بومی خود نیز شرکت می کنند و اقوام مختلف کشورمان نیز به معرفی صنایع دستی و هنرهای بومی خواهند پرداخت.