پیام مدیرعامل شرکت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با هدف  شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در جزیر زیبای کیش از سال 1377 و بر اساس قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای دریافت و ارایه خدمات متنوع سرمایه گذاری، با شناخت ظرفیت های بالقوه و تلاش مجدانه مدیران و کارکنان خود، حرکت هدفمند و برنامه ریزی شده ای را برای دستیابی به جایگاه پیشروترین شرکت در زمینه توسعه این جزیره زیبا آغاز نموده است.

نگاهی به شاخص های عملکردی شرکت از سنوات گذشته تا کنون،  مبین توفیق در پیمودن مسیر توسعه پایدار است، که با ایجاد ساختارهای مورد نیاز توسعه و گسترش فعالیت های سرمایه گذاری در سال های آتی نیز استمرار خواهد یافت. با عنایت به ضرورت بهبود شرایط و فرایند جذب سرمایه گذار جهت رونق اقتصادی کشور و با برنامه ریزی های انجام شده رویکرد شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش خلق ارزش برای تمام ذینفعان است.

برنامه های آتی شرکت علاوه بر توسعه و آبادانی، سود بیشتر برای سرمایه گذاران و مشتریان و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای جامعه کیش و اقتصاد کشور را هدف گیری نموده است. در پیمودن این راه دشوار، دوستی ها را ارج می نهیم. ناملایمات را عنصر ذاتی هر حرکتی می دانیم، امید را باور داریم، خلق ارزش را زیبا و زیبایی را دوست می داریم و دست همه مهربانان را می فشاریم.

سید رضا سراج
مدیرعامل