مجموعه مسکونی رویای کیش

مجموعه مسکونی رویای کیش

مساحت زمین: 82،113 مترمربع
زیربنای کل: 128،000 مترمربع
بنای مفید: 83،431 مترمربع
تعداد واحد: 802 واحد مسکونی
موقعیت: نوار ساحلی شرقی جزیره

مجتمع مسکونی فرهیختگان

مجتمع مسکونی فرهیختگان

مساحت زمین: 2400 مترمربع
زیربنای کل: 9120 مترمربع
بنای مفید: 6358 مترمربع
تعداد واحد: 64 واحد
موقعیت:کیش،فاز 7 صدف

مجتمع مسکونی دامون ساحلی2

مجتمع مسکونی دامون ساحلی2

مساحت زمین: 13500 مترمربع
زیربنای کل: 49209 مترمربع
بنای مفید: 31335 مترمربع
تعداد واحد: 306 واحد
موقعیت: نوار ساحل شمالی جزیره

مجتمع خدماتی سرو - فاز A2

مجتمع خدماتی سرو - فاز A2

مساحت زمین: 4232 مترمربع
زیربنای کل: 16621 مترمربع
بنای مفید: 8756 متر مربع
تعداد واحد: 97 غرفه خدماتی
موقعیت: جزیره کیش، شهرک میرمهنا

کرانه مهر

کرانه مهر

مساحت زمین: 136650
کاربری: مسکونی خدماتی
زیر بنای مفید: 136650
تعداد کل واحدها: 1121

TS-74

TS-74

مساحت زمین: 4524 مترمربع
زیربنای کل: 25115.20 مترمربع
بنای مفید: 14024.40 مترمربع
موقعیت: کیش، فاز 7 صدف
کاربری: مختلط

TS-75

TS-75

مساحت زمین: 4524 مترمربع
زیربنای کل: 25115.20 مترمربع
بنای مفید: 14024.40 مترمربع
موقعیت: کیش، فاز 7 صدف
کاربری: مختلط

C7-3

C7-3

مساحت زمین: 1000 مترمربع
زیربنای کل: 3144.38 مترمربع
بنای مفید: 2000 مترمربع
موقعیت: کیش، فاز 7 صدف
کاربری: مسکونی

VC-17

VC-17

مساحت زمین: 8500 مترمربع
زیربنای مفید: 17000 مترمربع
موقعیت: فاز 1 شهرک نوبنیاد
کاربری: مسکونی