موضوع فعالیت شرکت

موضوع و هدف شرکت عبارت است از:

هدف شرکت عبارت است از رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی جزیره کیش از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین اقتصادی منطقه می باشد. لذا شرکت جهت تحقق اهداف فوق مجاز است به عملیات ذیل مبادرت ورزد.

- انجام کلیه امور بازرگانی و بحری در چارچوب قانون صادرات و واردات و قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور.

- ایجاد مراکز تأسیساتی ، تعمیراتی، ساختمانی و ارائه خدمات مربوطه.

- خریداری و تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش آنها و مشارکت مدنی با شرکت های مدنی با شرکت های مختلف داخلی ( دولتی و خصوصی ) و خارجی به منظور توسعه و پیشرفت موضوع شرکت.

- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار.

- ارائه یا دریافت خدمات در زمینه های اقتصادی فنی، مالی، مشاوره ای، نظارت، حسابرسی، کارشناسی و صیادی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

- ایجاد شبکه های مسافرتی و واحدهای حمل و نقل کالا در جزیره کیش.

- ایجاد مراکز و مؤسسات علمی، فرهنگی و چاپ و تبلیغ و ارائه خدمات وابسته.

- اخذ مجوز جهت تأسیس مؤسسات اعتباری و سایر موارد مشابه.

- سرمایه گذاری در کلیه فعالیت عمرانی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی راساً و یا با مشارکت سایر بخش ها.

- خرید و فروش اموال، املاک و اراضی در راستای منافع شرکت و سیاست های سازمان منطقه آزاد کیش

- انجام کلیه عملیات ، وظایف و مأموریت های محوله از سوی سازمان منطقه آزاد کیش به شرکت و انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف شرکت.

- ارائه کلیه خدمات بیمه درمانی و کمک های مندرج در قانون تأمین اجتماعی به کارکنان سازمان، شرکت ها، مؤسسات و مراکز وابسته و خانواده تحت تکفل آنان و سایر ساکنان و فعالین اقتصادی و اتباع خارجی که در مناطق ویژه اقتصادی به کار اشتغال دارند.

- احداث، تجهیز و بهره برداری از کلیه امکانات و تأسیسات پزشکی و درمانی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مراکز ویژه اقتصادی کشور.

- انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات درمانی کلیه بیمارستان ها، مراکز پزشکی و پیرا پزشکی بر حسب نیاز در سراسر کشور.

- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری، از کار افتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد و امور مربوط به مشمولین این مقررات در منطقه آزاد کیش، سایر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

- ارائه انواع خدمات بیمه ای شامل اموال، اشخاص، تکمیل درمان و ایجاد مراکز و دفاتر بیمه با رعایت ضوابط مورد عمل بیمه مرکزی ایران در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

- تأسیس راه اندازی و فعال نمودن صندوق پس انداز کارکنان سازمان و شرکت های وابسته، انجام امور بازرگانی ، تجاری و خدماتی از محل منابع مالی این صندوق طبق ضوابط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید.

- اداره امور نمایشگاهی برای توسعه امور بازرگانی جزیره کیش در داخل و خارج از کشور و برگزاری همایش ها، دوره های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور ارتقاء سطح دانش تولید کنندگان و بازرگانان جزیره.