مجتمع مسکونی دامون ساحلی2

مجتمع مسکونی دامون ساحلی2

مساحت زمین: 13500 مترمربع
زیربنای کل: 49209 مترمربع
بنای مفید: 31335 مترمربع
تعداد واحد: 306 واحد
موقعیت: نوار ساحل شمالی جزیره