مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

سه شنبه 28 تیر 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 با حضور جناب آقای مهندس کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان رئیس مجمع، جناب آقای رجب پورعضو هیات مدیره و معاون محترم توسعه مدیریت سازمان و جناب آقای دکتر پورزادی عضو هیات مدیره و معاون محترم عمرانی و زیربنایی سازمان به همراه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، معاونین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت، در مورخ 22/04/1401 در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار گردید.

در ابتدا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و توضیحات لازم توسط مدیر عامل و معاونین شرکت ارائه شد؛ سپس گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ذکر شده مورد بررسی و صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در پایان رئیس مجمع، اقدامات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در خصوص ایجاد هلدینگ و ورود به بازار بورس و ایجاد درآمد پایدار را مثبت ارزیابی نموده و ضمن اظهار رضایت، بر پیگیری مستمر موارد فوق تاکید نمودند .