سرمایه گذار: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و آقای مسعود بهبهانی (مجموعه دامون کیش)
مساحت زمین: 13500 مترمربع
زیربنای کل: 49209 مترمربع
بنای مفید: 31335 مترمربع
تعداد واحد: 306 واحد ( 12 واحد ویلایی و 294 واحد آپارتمانی در بر جهای 21 طبقه)
 موقعیت: نوار ساحل شمالی جزیره زیبای کیش، مجاور مجتمع تجاری دامون کیش، قطعه K-21
مساحت واحدها:  65، 90، 100، 130، 165 مترمربع

طبقات دوم الی هفدهم

نرخ هر مترمربع: 62.000.000 الی 95.000.000 ریال

این پروژه در مرحله تکمیل اسکلت و سقف های بخش برج و شروع نازک کاری بخش ویلائی تقریباً راکد می باشد و پیشرف فیزیکی کل پروژه در حد 35% است.

جهت مشاهده تیزر دامون ساحلی 2 به این لینک مراجعه کنید ...