فعالان صنعت پتروشیمی با رویکرد تقویت ساخت داخل گردهم می‌آیند

یکشنبه 20 بهمن 1398

نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر هلدینگ خلیج فارس و با ‏محوریت و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و دیگر فعالان این حوزه راهبردی از ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.

با توجه به عزم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر حمایت و بهره‌گیری حداکثری از توان داخل به‌ویژه استفاده از ظرفیت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین ورود به جهش دیگر صنعت پتروشیمی برای دستیابی به جایگاهی ممتاز در جهان، این مجموعه بر آن شد تا گردهمایی تخصصی و فنی برگزار کند.

استفاده از توان داخل در زمینه‌ مشاوره، مهندسی، تولید محصولات و خدمات، خرید حداکثری محصولات ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به تقویت زنجیره تولید و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی و راه‌اندازی نهضت ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، تعمیق ارتباط تنگاتنگ بین ارکان و مجتمع‌های پتروشیمی با ارائه‌دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محصولات مرتبط از جمله محورهای این رویداد است.

توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی، نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، انتقال دانش فنی، مهندسی EPC، تولید قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی نیز از جمله اهداف برگزاری این رویداد خواهد بود.

رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، درصدد است با برگزاری ده‌ها نشست تخصصی در راستای نیازمندی‌های صنعت پتروشیمی، زمینه‌ای برای گفت ‌وگو و مذاکره میان شرکای تجاری بالقوه از یک طرف و دستیابی شرکت‌های داخلی به اطلاعات عمومی و تخصصی صنعت پتروشیمی کشور را فراهم آورد و امکان همکاری و تقویت تولیدکنندگان ایرانی فراهم شود.

تقویت ساخت داخل می‌تواند زمینه رشد واحدهای صنعتی و افزایش تولید و سرانجام تقویت صادرات غیرنفتی برای کشور را ایجاد کند. این رویداد، فرصت مناسبی را در اختیار واحدهای داخلی اعم از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، پیمانکاران، مشاوران و سایر دست‌درکاران این حوزه قرار می‌دهد تا به معرفی ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی خود بپردازند و از این طریق به داخلی‌سازی پتروشیمی کمک‌های شایانی کنند.

دراین نمایشـگاه کلیه شـرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس حضورداشته و در مورد زمینه‌های داخلی‌سازی با تولیدکننـدگان تجهیـزات و شـرکتهای تولیدی و ازسـوی دیگر کلیه شـرکتهـای دانـش بنیان، نـوآور و خدماتی فعـال در صنعـت پتروشـیمی و صنایـع وابسـته (پس از اخذ امتیاز رجیستری جهت حضور)، زمینه‌های گسـترش همـکاریها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متقابـل در راسـتای حمایـت از تولیـد ملـی را فراهـم مـی‌نمایند. همچنین نشسـتهای تخصصی متنوع در قالـب همایش، کارگاه‌های تخصصی و جلسات همتایابی تجاری (B2B و B2C) تدارک دیده شـده اسـت.