به منظور گسترش اماکن اقامتی و تفریحی جهت رفاه کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه قرارداد 5 واحد آپارتمان مسکونی شامل 3 واحد یکخوابه (هرواحد به متراژ 16/77 متر مربع) و دو واحد دو خوابه ( هر واحد به متراژ 87/98 متر مربع ) در شهرک توریستی نمک آبرود واقع در استان مازندران در مورخ 14/05/1396 فی مابین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و موجر تنظیم گردید.       

شایان ذکر است هزینه اقامت برای هر شب واحدهای یکخوابه 500.000 ریال و واحدهای دو خوابه 750.000 ریال می باشد، همچنین یک واحد دو خوابه (به متراژ 87/98 متر مربع) ادامه قرارداد در دست اقدام و تنظیم می باشد.