روادید

اتباع خارجی برای ورود مستقیم به منطقه آزاد کیش از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز، نیاز به اخذ قبلی روادید ندارند. نمایندگان نیروی انتظامی در فرودگاه و بندرگاه کیش، اجازه اقامت را به مدت چهارده روز بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می نمایند.
تمدید اقامت
در صورتیکه اتباع خارجی قصد اقامت بیش از چهارده روز در منطقه آزاد کیش را داشته باشند لازم است حداکثر تا روز دهم با مدارک زیر به ’’دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد کیش‘‘ واقع در ساختمان کیش ایر مراجعه نمایند:
1- معرفی نامه از هتل محل اقامت یا میزبان خود
2- اصل و کپی گذرنامه معتبر
مدارک فوق در ’’ دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد کیش‘‘ بررسی و در صورت موافقت، نسبت به صدور معرفی نامه برای اتباع خارجی اقدام می شود.
سپـس متقاضیـان با مـدارک زیـر به ’’اداره امور اتبـاع خارجه نیـروی انتـظامی‘‘ واقع در همان ساختمان مراجعه می نمایند:
1- معرفی نامه ’’دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد کیش‘‘
2- دو قطعه عکس
3- اصل و کپی گذرنامه معتبر
4- تکمیل فرم مشخصات
5- فیش بانکی به مبلغ 100000 (یکصد هزار) ریال به حساب شماره 3275 سازمان منطقه آزاد کیش نزد بانک ملی ایران، شعبه کیش پس از بررسی مدارک فوق ’’اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی‘‘ نسبت به ضرب مهر تمدید اقامت در گذرنامه متقاضیان اقدام می نماید.
لازم به ذکر است طبق قانون و مقررات، اجازه اقامت در کیش در صورت موافقت و صدور معرفی نامه سازمان منطقه آزاد کیش، توسط نیروی انتظامی تا شش ماه قابل تمدید است که با کسب پروانه اشتغال و پروانه اقامت، اتباع خارجی می توانند تا پنج سال دیگر نیز در منطقه آزاد کیش اقامت نمایند.
جریمه اقامت غیر قانونی
اتباع خارجی که به صورت غیر مجاز در منطقه آزاد کیش اقامت نمایند، روزانه مبلغ 300000(سیصد هزار) ریال توسط نیروی انتظامی جریمه می شوند.
پروانه اشتغال و پروانه اقامت
پروانه اشتغال
اتباع خارجی در صورت قصد اقامت بیش از شش ماه برای اشتغال در کیش، لازم است نسبت به اخذ پروانه اشتغال اقدام نمایند.
این افراد می بایست با مدارک زیر جهت کسب پروانه اشتغال به ’’معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش‘‘ مراجعه نمایند:
1- درخواست کتبی کارفرما
2- مجوز فعالیت اقتصادی
در ’’معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش‘‘ مدارک فوق دریافت و در صورت موافقت با درخواست مذکور، برای اتباع خارجی معرفی نامه صادر می شود.
سپس، متقاضیان می توانند با در اختیار داشتن معرفی نامه ’’معاونت اجتماعی سازمان‘‘، دو قطعه عکس، اصل و کپی گذرنامه، نسبت به اخذ پروانه اشتغال خود پس از بررسی و تایید ’’واحد کار و خدمات اشتغال‘‘ اقدام نمایند.
ضمنا" اتباع خارجی برای تمدید پروانه اشتغال می بایست حداقل پانزده روز قبل از پایان مهلت اعتبار پروانه مذکور با اخذ معرفی نامه از کارفرمای خود به ’’معاونت اجتماعی سازمان‘‘ مراجعه نمایند.
نکته: کارفرمایان مستقر در جزیره ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به ’’واحد کار و خدمات اشتغال‘‘ اعلام نمایند.
پروانه اقامت
اتباع خارجی برای درخواست پروانه اقامت می بایست با مدارک زیر به ’’دفتر اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش‘‘ واقع در ساختمان کیش ایر، جهت دریافت معرفی نامه سازمان مراجعه نمایند:
1- معرفی نامه از کارفرما مبنی بر درخواست پروانه اقامت
2- اصل و کپی پروانه اشتغال
3- اصل و کپی گذرنامه
دفتر امور اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش پس از دریافت مدارک و موافقت با درخواست مذکور، برای اتباع خارجی معرفی نامه صادر می نماید
سپس اتباع خارجی با مـدارک زیر به ’’اداره امور اتبـاع خـارجی نیـروی انتـظامی‘‘ واقـع در همان ساختمان مراجعه می نمایند:
1- معرفی نامه دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد کیش
2- معرفی نامه کارفرما
3- اصل و کپی گذرنامه
4- دو قطعه عکس
5- کارت سلامت
6- رسید بانکی به مبلغ 120000 ( یکصد و بیست هزار ) ریال به حساب شماره 3275 سازمان منطقه آزاد کیش نزد بانک ملی ایران شعبه کیش
پس از بررسی و تایید مدارک فوق در ’’اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی‘‘ نسبت به ضرب مهر پروانه اقامت در گذرنامه آنان اقدام می شود.
صدور روادید ورود به سایر نقاط ایران
اتباع خارجی می توانند با ارائه مدارک به نمایندگی وزارت امور خارجه مستقر در ساختمان کیش ایر در جزیره کیش درخواست صدور روادید ورود به سایر نقاط جمهوری اسلامی ایران را نمایند و نمایندگی مذکور حداکثر ظرف 48 ساعت (دو روز کاری) درخواست را بررسی و مطابق قوانین نسبت به صدور روادید اقدام می نماید.
نکته مهم: برای کسب آخرین اطلاعات می توانید با واحدهای ذیل تماس حاصل فرمایید:

دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد کیش:
آدرس: میدان سنائی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد 505
تلفن: 4 –4423843-764-0098

معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:
آدرس: خیابان سنائی، ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد کیش، طبقه اول
تلفن: 4424459-764-0098

واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش:
آدرس: میرمهنا، ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش، طبقه همکف
تلفن: 4432041-764-0098

اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی:
آدرس: میدان سنائی، ساختمان کیش ایر، طبقه همکف، ورودی از ضلع مجاور بازار مریم ساختمان کیش ایر، واحد 502
تلفن: 1-4422570-764-0098

مرکز بهداشت و درمان کیش:
آدرس: میرمهنا، بلوار خاتم، خیابان اقبال، بعد از هتل خاتم
تلفن: 4430822-764-0098 و 4430885-764-0098

نمایندگی وزارت امور خارجه کیش:
آدرس: میدان سنائی- انتهای بلوار سنایی کد پستی: 75895-79417
تلفن: 8- 4423457-764-0098 فاکس: 4423437-764-0098 تلفن همراه: 7961979-934-0098
پست الکترونیک: Mfa.Kish@gmail.com