خدمات عمومی نمایشگاه

کلیه امور مربوط به تأمین نیروی انسانی (مترجم، کانترمن ، خدماتی، آبدارچی)، خودرو سواری (باراننده و بدون راننده)، خدمات اداری (تایپ، تکثیر، فاکس، ترجمه و ... )، ماشین آلات جهت تخلیه و بارگیری تجهیزات ( جرثقیل، لیفتراک، شش چرخ و ... )، نظافت داخلی غرفه ها، گل و گل آرایی غرفه ها و همچنین تخریب و حمل زباله غرفه ها توسط شرکت پیمانکار مستقر در محل برگزاری نمایشگاه صورت می پذیرد.
نام شرکت: شرکت ویستا کیش
تلفن: ٤٤٤٥٧٠٧١-٠٧٦
تلفن همراه: ٠٩١٢٤٢١٣٩٣٧ - ٠٩٣٤٧٦٩٣٠٧٠ آقای مسعودی