تعهدات خدمات بیمه درمانی

خدمات درمانی سرپایی :

ویزیت :

سقف تعهد براساس تعرفه ویزیت مصوب سالانه هیئت دولت برای بخش خصوصی و یا سازمان نظام پزشکی می‌باشد.

دارو :

مطابق با آخرین لیست فارماکوپه دارویی وزارت بهداشت و درمان و تعرفه مصوب سالانه .

پرداخت هزینه نسخ ارتز و پروتز و سایر لوازم مصرفی مجاز پزشکی و نیز داروهای تک نسخه‌ای با کسر فرانشیز مربوطه.

اقدامات پاراکلینیکی :

پرداخت هزینه نسخ آزمایشگاهی، رادیولوژی و دیگر اقدامات پاراکیلینیکی حسب تعرفه مصوب سالانه مربوط به بخش خصوصی مصوب هیئت وزیران یا سازمان نظام پزشکی.

پرداخت هزینه نسخ اعمال مجاز سرپایی در مطب.

دندانپزشکی :

تعهد خدمات دندانپزشکی شامل ترمیمی، پروتز، ارتودنسی و سایر موارد در تعهد حسب سقف مصوب سالانه برای خانواده و فرد.

عینک :

تعهد خدمات عینک هر سال یکبار طبق سقف مصوب و نیز هزینه‌های لیزرتراپی و لیزیک (برای نقص بینایی بیش از 4 دیوپتر در صورت تائید کمیسیون پزشکی قبل از عمل).

خدمات درمانی بستری :

تعهد خدمات بیمارستانی تا سقف مجاز مصوب سالانه به تفکیک برای اعمال جراحی عمومی، درمان طبی و جراحی فوق تخصصی حداکثر طبق تعرفه گروه بیمارستانهای خصوصی درجه یک تهران.

(هزینه های درمانی ناشی از تصادفات، اعمال جراحی زیبایی و جراحی بینی که بیمار فاقد رادیولوژی و تائید پزشک معتمد شرکت قبل از عمل باشد، در تعهد نمی‌باشد).

آمبولانس :

تعهد 90% هزینه خدمات آمبولانس زمینی بر اساس تعرفه های بخش خصوصی وزارت بهداشت و هزینه آمبولانس هوایی در مواقع اورژانس طبق سقف تعهد مصوب سالانه.