تعرفه خدمات جانبی

ردیف

عنوان

مدت

هزینه ( ریال)

١

فضای نمایشگاهی اجاره کانتر

هر مترمربع

١,٥٥٠,٠٠٠

٢

استفاده از یک دستگاه ترجمه همزمان

یک روز

٢٠٠,٠٠٠

٣

استفاده از تجهیزات اداری و دبیر خانه - اتاق خبر نگاران

یک روز

٣,٠٠٠,٠٠٠

٤

بهره برداری از امکانات و فضای رستوران

هر وعده

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥

استفاده از فضای VIP

یک روز

٤,٠٠٠,٠٠٠

نصف روز

٢,٥٠٠,٠٠٠

٦

استفاده از فضای تبلیغات محیطی داخل مجموعه شامل بنر- استند- لوگو

یک روز

١,٠٠٠,٠٠٠

نصف روز

٧٠٠,٠٠٠

٧

 

 

استفاده از خدمات جانبی(در اختیار گذاشتن لوازم پذیرایی میان وعده)

 

سالن خلیج فارس

٥,٠٠٠,٠٠٠

سالن ابن سینا

٣,٠٠٠,٠٠٠

سالن رازی

١,٥٠٠,٠٠٠

سایر سالن ها

١,٠٥٠,٠٠٠

٨

پهنای باند اختصاصی( جهت پخش آنلاین و ویدئو کنفرانس آنلاین )

مگا بیت ١

٥٠٠,٠٠٠