اخبار و رویدادها


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 با حضورجناب آقای دکتر سعیدی به عنوان رئیس مجمع به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران سازمان به همراه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و نمایندگان سازمان حسابرسی، عصر روز چهارشنبه 1397/04/20 در سالن خوارزمی مرکز همایشهای بین المللی کیش برگزار گردید. در ابتدا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و توضیحات لازم توسط مدیر عامل و معاونین شرکت ارائه شد؛ سپس گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ذکر شده مورد بررسی و صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. در پایان رئیس مجمع اقدامات انجام شده در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش را مثبت ارزیابی نموده و ضمن اظهار رضایت پیشنهاداتی در خصوص ورود شرکت در بازارهای جدید سرمایه ای ارائه نمودند