برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شنبه 24 خرداد 1399

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 با حضور جناب آقای دکتر مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان رئیس مجمع، جناب آقای دکتر آخوندی عضو هیات مدیره و معاون محترم توسعه مدیریت سازمان و جناب آقای دکتر خانزادی عضو هیات مدیره و معاون محترم عمرانی و زیربنایی سازمان به همراه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، معاونین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت، در مورخ 99/03/24 در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار گردید.

در ابتدا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و توضیحات لازم توسط مدیر عامل و معاونین شرکت ارائه شد؛ سپس گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ذکر شده مورد بررسی و صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. در پایان رئیس مجمع اقدامات انجام شده در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش را مثبت ارزیابی نموده و ضمن اظهار رضایت، پیشنهاداتی برای ورود به بازار سرمایه ارائه نمودند.