امضاء تفاهم نامه مشارکت در ساخت یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری کیش واقع در میدان سنائی (لوپ دیدار) با کاربری مختلط شامل هتل ، خدماتی ، تفریحی ، تجاری و فرهنگی ، ورزشی پس از برگزاری فراخوان عمومی

چهارشنبه 30 شهریور 1401

تفاهم نامه مشارکت در ساخت یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری کیش واقع در میدان سنائی     (لوپ دیدار) با کاربری مختلط شامل هتل ، خدماتی ، تفریحی ، تجاری ، فرهنگی و ورزشی پس از برگزاری  فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش منعقد شد .

در فراخوان اعلامی از سوی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش  6 سرمایه گذار شرکت نموده که پس از ارزیابی توان فنی ، مالی و سوابق اجرائی کلیه متقاضیان ، شرکت جهاد نصر کرمان بعنوان سرمایه گذار منتخب با اخذ بالاترین امتیاز تعیین گردید .

این پروژه در زمینی به مساحت 59540 متر مربع و زیربنای مفید حدود 120000 متر مربع و با سرمایه گذاری قابل توجه از سوی بخش خصوصی جهت ساخت بصورت مشارکتی اجرا می گردد که در رونق اقتصادی و افزایش مدت اقامت گردشگران جزیره زیبای کیش نقش بسزائی خواهد داشت و زمینه اشتغال حدود 700  نفر را بصورت مستقیم در فرآیند ساخت ایجاد خواهد نمود .