اطلاعیه شماره 7

سه شنبه 13 آذر 1397

مسابقات بین المللی ربوکاپ و هوش مصنوعی ایران 14 لغایت 18 آذر