اختصاص یکروز حقوق کارکنان شرکت به آسیب دیدگان از سیل کشور

بنی آدم اعضای یک پیکرند           که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار            دگر عضو ها را نماند قرار

توکزمحنت دیگران بیغمی            نشاید که نامت نهند آدمی

کارکنان شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش یک روز از حقوق خود را برای کمک به سیل زدگان کشور اختصاص دادند.

بنابر پیشنهاد کارکنان و با تایید مدیر عامل محترم و با هدف دستگیری از خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان حادثه تلخ و اندوهبار سیل کشور، معادل یک روز حقوق و مزایای کارکنان این شرکت، به صورت داوطلبانه به حمایت از این هموطنان اختصاص پیدا کرد.

 کاهش آلام آسیب‌دیدگان سیل وظیفه‌ای همگانی است و با توجه به اینکه همه مردم ایران خود را در غم مردم آسیب دیده از سیل شریک می دانند در صورتی که نیاز به امداد رسانی وحتی حضور در شهرهای سیل زده باشد همه کارکنان این شرکت برای کمک آماده اند.

در حادثه سیل، قسمتهای زیادی از کشورمان از غرب تا شمال و شمال غرب و حتی شرق دچار سیل و آب گرفتگی شده اند و شمار زیادی از هموطنان عزیز در این حوادث دچار آسیبهای جدی شده اند.