سالن ورزشی

 امروزه با روند ماشینی شدن زندگی و کم تحرکی افراد، توجه به ورزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده و تأثیر آن ضمن افزایش سلامت جسمی، سلامت روحی یک جامعه را تضمین می نماید. جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه سالن ورزشی به منظور رفاه هر چه بیشتر کیشوندان و گردشگران جانمایی گردید تا ضمن اشتغال زایی به قابلیت های ورزشی جزیره زیبای کیش افزوده شود.

 

مشخصات طرح

مساحت زمین: 651 مترمربع

مساحت بنای مفید: 390 مترمربع

روش سرمایه گذاری: ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

مدت قرارداد: 5 سال