شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش که در تاریخ 1379/۴/۱1 با شماره ۸۷۸ در اداره ثبت شرکت های جزیره کیش به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.هدف شرکت عبارت است از رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی جزیره از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین اقتصادی منطقه.

خدمات

سرمایه گذاری و مشارکت

ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش و جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی

رفاه و بیمه و صندوق پس انداز

اداره رفاه و بیمه برای خدمت رسانی به کارکنان تحت پوشش سازمان منطقه آزاد کیش

بیمه و خدمات درمانی

اداره خدمات درمانی برای ارائه خدمات درمانی به ساکنین تحت پوشش در جزیره زیبای کیش

باشگاه کارکنان

باشگاه کارکنان کیش برای خدمت رسانی به کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

سایر خدمات ما

برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها

  • اولین نمایشگاه زیبایی و پوست و ... و نمایشگاه برندهای ایرانی 6 الی 9 مهر

  • پنجمین نمایشگاه بین المللی فولاد ایران- (سمپوزیوم فولاد ) www.iransteelexpo.com 20 الی 22 مهر

  • هفتمین نمایشگاه و همایش بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور KISH INVEX2021 8 الی 11 آذر

پروژه های انجام شده

بهترین راه سرمایه گذاری

نمایش پیغام Label